Sprejet splošni akt agencije za področje električne energije

Svet Agencije za energijo je na 94. redni seji 21. septembra 2022 sprejel splošni akt, in sicer Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje.

Informacije o aktu najdete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
22.09.2022 10:30
Datum posodobitve
22.09.2022 13:49
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice Sporočilo za javnost Zakonodaja Podzakonski akti Metodologije agencije Regulirane dejavnosti Omrežnina