Sprejet splošni akt agencije

Svet Agencije za energijo je na 28. redni seji 3. marca 2016 sprejel Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike in načinu njihovega prikazovanja. Na tem mestu podajamo tudi kratko obrazložitev akta. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/16.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejeti akt, pri čemer opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Meta informacije
Datum objave:
04.03.2016 15:08
Datum posodobitve
29.03.2016 08:58
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg Energetske storitve Novice Okoljska vprašanja
Ključne besede
sestava proizvodnih virov proizvodni viri dobavitelji