Sprejet splošni akt agencije

Svet Agencije za energijo je na 6. izredni seji 7. avgusta 2015 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Več lahko preberete na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
07.08.2015 13:46
Datum posodobitve
07.08.2015 14:36
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
električna energija omrežnina distribucijsko omrežje prenosno omrežje metodologija obračunavanje omrežnine regulativni okvir