Sprejeti trije splošni akti agencije s področja zanesljive oskrbe s plinom

Svet Agencije za energijo je na 96. redni seji 20. oktobra 2022 sprejel:

  • Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom. Informacije o aktu najdete tukaj;
  • Akt o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina. Informacije o aktu najdete tukaj in
  • Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina. Informacije o aktu najdete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
21.10.2022 14:28
Datum posodobitve
21.10.2022 14:26
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Novice Sporočilo za javnost Zakonodaja Podzakonski akti Splošni akti Agencije za energijo