Sprejet splošni akt – določitev metodologije za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev

Svet Agencije za energijo je na 88. redni seji sveta 27. januarja 2022 sprejel Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev.

Pred objavo akta mora k aktu dati soglasje še minister, pristojen za energijo.

Informacije o aktu najdete tukaj.
 

 

Meta informacije
Datum objave:
31.01.2022 10:40
Datum posodobitve
31.01.2022 10:50
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Uveljavitev pravil Novice Metodologije agencije