Sprejeta dva akta, eden za področje električne energije in eden za področje zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 68. redni seji sveta 29. maja 2020 sprejel dva splošna akta, enega s področja električne energije glede določitve regulativnega okvira za elektrooperaterje ter enega s področja obračunavanja omrežnin za prenosni sistem zemeljskega plina, in sicer:

 

•    Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
•    Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
 

Oba akta bosta pričela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Meta informacije
Datum objave:
29.05.2020 15:26
Datum posodobitve
29.05.2020 15:33
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Prenos Uveljavitev pravil Novice