Sprejeta dva akta s področja oskrbe s toploto iz distribucijskih sistemov

Svet Agencije za energijo je na 94. redni seji 21. septembra 2022 sprejel:

  • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote. Informacije o aktu najdete tukaj; in
  • Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov. Informacije o aktu najdete tukaj.
Meta informacije
Datum objave:
22.09.2022 15:31
Datum posodobitve
22.09.2022 16:01
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Novice Sporočilo za javnost Zakonodaja Podzakonski akti