Sprejeta dva akta za področje zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 18. izredni seji sveta 10. junija 2020 sprejel dva splošna akta s področja oskrbe z zemeljskim plinom, enega o načrtu preventivnih ukrepov ter enega o načrtu za izredne razmere, in sicer:

 

•    Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
•    Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom.


 
Oba akta bosta začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Meta informacije
Datum objave:
11.06.2020 12:33
Datum posodobitve
11.06.2020 13:25
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Novice
Ključne besede
zanesljiva oskrba stisnjen zemeljski plin