Sprejeta dva splošna akta agencije

Svet Agencije za energijo je na 17. redni seji 24. septembra 2015 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

Več lahko preberete na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
25.09.2015 09:51
Datum posodobitve
25.09.2015 09:59
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
omrežnina omrežnina za prenosno omrežje regulativni okvir operater prenosnega sistema zemeljski plin prenosni sistem