Sprejeta metodologija za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Svet Agencije za energijo je na 97. redni seji 16. novembra 2022 sprejel Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Informacije o aktu najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
17.11.2022 14:35
Datum posodobitve
17.11.2022 16:12
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice Sporočilo za javnost Zakonodaja Podzakonski akti Metodologije agencije