Sprejeta splošna akta agencije

Svet Agencije za energijo je na 15. redni seji 10. junija 2015 sprejel dva splošna akta agencije:

  • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote. Več lahko preberete na tej povezavi.

POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja sprejeti akt, pri čemer opozarja, da je treba zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/15.

Meta informacije
Datum objave:
11.06.2015 09:43
Datum posodobitve
07.07.2015 10:12
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Novice
Ključne besede
cena toplote sistemska obratovalna navodila daljinsko ogrevanje metodologija cene