Sprejeti štirje splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil

Svet Agencije za energijo je na 105. redni seji sveta 27. septembra 2023 sprejel:

 

- Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (informacije o aktu najdete tukaj

- Akt o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve (informacije o aktu najdete tukaj)

- Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda (informacije o aktu najdete tukaj)

- Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (informacije o aktu najdete tukaj)

 

Meta informacije
Datum objave:
28.09.2023 09:31
Datum posodobitve
28.09.2023 13:43
Področja:
Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Zakonodaja Splošni akti Agencije za energijo