Sprejeti trije splošni akti agencije

Svet Agencije za energijo je na 56. redni seji sveta 20. decembra 2018 sprejel tri splošne akte, dva s področja električne energije (tj. odstopanj od zahtev iz evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje in določitve regulativnega okvira za elektrooperaterje) ter enega s področja obračunavanja omrežnin za prenosni sistem zemeljskega plina, in sicer:

•    Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje,
•    Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki je bil sprejet brez postopka javne obravnave, skladno s tretjim odstavkom 409. člena Energetskega zakona in
•    Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
 
Akt o merilih za odstopanja bo začel veljati petnajsti dan, ostala dva pa naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Meta informacije
Datum objave:
21.12.2018 11:12
Datum posodobitve
21.12.2018 18:53
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
omrežnina določitev omrežnine odstopanja