Sprejeti trije splošni akti agencije

Svet Agencije za energijo je na 11. redni seji 26. marca 2015 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina in Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom.

Več lahko preberete na tej povezavi.

 

 

 

Meta informacije
Datum objave:
27.03.2015 13:40
Datum posodobitve
27.03.2015 13:50
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Novice
Ključne besede
distribucija zemeljski plin