Spremenjena referenčna cena zemeljskega plina

S 1. julijem 2016 je začela veljati nova referenčna cena zemeljskega plina, izračunana po Cenovnem modelu določanja referenčne cene zemeljskega plina iz točke 2. Priloge I k Uredbi o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo:

Več lahko preberete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
27.07.2016 10:58
Datum posodobitve
27.07.2016 11:27
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove obnovljivi viri učinkovita raba soproizvodnja spte