Agencija je opravila vajo preverjanja sposobnosti obvladovanja krize s plinom

Agencija je 27. in 28. septembra 2022 opravila vajo z imenom »Vaja 22«, v kateri je preverjala sposobnost za obvladovanje krize, odzivnost krizne skupine in postopke, ki so določeni za krizne razmere v Aktu o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom. S tem je agencija preizkusila pripravljenost ter ustreznost odziva.

 

Med vajo smo simulirali situacijo, v kateri je prišlo do pomanjkanja plina, ki ga ni bilo mogoče nadomestiti in so bili potrebni ukrepi neprostovoljnega zmanjševanja in prekinjanja odjema plina za odjemalce po odjemnih skupinah. Po scenariju se je neprostovoljno zmanjšanje stopnjevalo prvi dan vaje. Drugi dan vaje so se po scenariju razmere normalizirale, vendar so nekateri ukrepi zaradi manjše omejitve dobavnih količin ostali veljavni.

Razglasitev stopnje izrednih razmer in obveščanje je potekalo v skladu z aktom. 

Agencija se je osredotočila predvsem na komunikacijo med deležniki, ki mora v kriznih razmerah potekati hitro in učinkovito ter omogočati izmenjavo podatkov, ki so podlaga za odločitve. Podatkovni tok bo v prihodnje poenostavljen in hitrejši, saj se bodo podatki zbirali na enem mestu in bodo na voljo deležnikom.
Rezultati vaje bodo uporabljeni tudi pri določitvi funkcionalnosti novega enotnega informacijskega sistema, ki ga v skladu z 80.a členom prenovljenega Zakona o oskrbi s plini pripravlja operater prenosnega sistema. Ugotovitve smo uporabili tudi pri pripravi prenovljenega akta o načrtu za izredne razmere ter prilagodili nekatere določbe. 

 

Ocenjujemo, da smo na morebitne krizne razmere dobro pripravljeni in smo sposobni obvladovati krizo v skladu s pravili in postopki, določenimi v aktu.

Meta informacije
Datum objave:
28.10.2022 03:30
Datum posodobitve
28.10.2022 17:01
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
zanesljiva oskrba spremenjene razmere