Strokovno srečanje: Kako doseči ciljne prihranke energije?

Agencija za energijo je 21. septembra 2016 v Mariboru organizirala brezplačno strokovno srečanje za dobavitelje energentov končnim odjemalcem. Ti morajo namreč na podlagi direktive EU in Energetskega zakona pri svojih končnih odjemalcih zagotoviti obvezne prihranke energije, opredeljene za posamezno leto. Minulo leto je prineslo na tem področju kar nekaj novosti, zato je bil tudi odziv zavezancev velik – srečanja se je udeležilo več kot 110 predstavnikov zavezancev za poročanje.

Aktualne vidike s tega področja so med drugim predstavili predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Eko sklada in Instituta Jožef Stefan. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo, je v nagovoru udeležencem poudarila pomen energetske učinkovitosti, in sicer ne samo zaradi doseganja zakonskih zahtev, temveč predvsem zaradi zagotavljanja trajnostne rabe energetskih virov in izboljšanja zanesljivosti oskrbe z energijo. »V Sloveniji je shema obveznega doseganja prihrankov energije sicer v veljavi že od leta 2010, vendar je novi Energetski zakon prinesel številne novosti. Agencija za energijo je v letu 2015 prvič postala pristojna za zbiranje podatkov o doseženih prihrankih zavezancev in za njihovo preverjanje. Zavezanci so sicer skupaj v letu 2015 presegli določene obvezne prihranke (poročilo o doseženih prihrankih), smo pa v agenciji zaznali, da so se srečevali s številnimi nejasnostmi, še posebej to velja za manjše dobavitelje. Razen tega leto 2016 prinaša tudi nekaj novosti na tem področju, zato smo se odločili, da v sodelovanju s pristojnim ministrstvom in strokovnjaki poskušamo v dialogu z zavezanci odpraviti čim več dilem ter prispevati k oblikovanju prihodnje normativne ureditve.«

Vprašanja, ki so jim na srečanju namenili največ pozornosti, so bila povezana s tem, kako v praksi zagotoviti ciljne prihranke energije in kako uporabiti metodološke postopke za njihov izračun. Pomembno je tudi poznavanje alternativnih možnosti zavezancev, ki sami ne morejo doseči zahtevanih prihrankov, zato je bilo tudi temu namenjeno precej pozornosti.

Predstavitve s srečanja:

 

 

 

Meta informacije
Datum objave:
08.09.2016 09:19
Datum posodobitve
28.09.2016 14:38
Področja:
Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba
Ključne besede
učinkovita raba strokovno srečanje