Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene

Obseg stroškov za leto 2024, ki jih morajo odjemalci v letu 2024 pokriti z omrežnino, ostaja enak kot v zadnjih dveh letih. Na to, koliko bo plačal posamezen odjemalec, oziroma na tarifne postavke omrežnine vpliva tudi obseg porabe električne energije. Za naslednje leto elektrooperaterji napovedujejo za približno 9 % manj prevzete električne energije iz omrežja kot v letu 2023. Glede na navedeno to pomeni, da bi se moral končni strošek omrežnine za vsako odjemno skupino povišati za 2,9 %. Ker se 1. 7. 2024 začne uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, ki pomeni tudi različno prerazporeditev stroškov med odjemne skupine, bo značilni gospodinjski odjemalec (poraba približno 4000 kWh na leto) na letni ravni plačal za 2,41 EUR oz. 1 % manj omrežnine. Približno enak učinek bo tudi pri malih poslovnih odjemalcih. Če bi nov obračun omrežnine veljal celo leto, bi ta odjemalec na letnem nivoju, ob nespremenjeni rabi omrežja, plačal 11,91 EUR oz. 5 % manj omrežnine kot v letu 2023. Nov obračun omrežnine pa odjemalcem ponuja možnost še večje optimizacije stroškov iz naslova omrežnine. Ostali poslovni odjemalci, ki jih zaradi njihovih razlik v delovanju težko povprečimo, bodo zaradi novega obračuna omrežnine na letnem nivoju ob nespremenjeni rabi omrežja plačali med 9 do 15 % več omrežnine kot v letu 2023, pri čemer predstavlja omrežnina v končnem strošku oskrbe za energijo pri teh odjemalcih bistveno manjši delež kot pri gospodinjskih odjemalcih, npr. pri največjih poslovnih odjemalcih znaša ta delež manj kot 4 % končnega stroška oskrbe z električno energijo.

Meta informacije
Datum objave:
27.11.2023 15:00
Datum posodobitve
27.11.2023 15:03
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Uveljavitev pravil Novice Poročila