Velik porast števila proizvodnih naprav za samooskrbo v Sloveniji

Ob koncu leta 2020 je bilo v Sloveniji že 8641 proizvodnih naprav za samooskrbo iz obnovljivih virov s skupno priključno močjo 103 MW. Trend naraščanja števila naprav za individualno samooskrbo je izjemen, saj se vsako naslednje leto število naprav skoraj podvoji. Pričakovati je tudi porast števila proizvodnih naprav za skupnostno samooskrbo, ki jih do sedaj skoraj ni bilo.

 

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov

Naprave za samooskrbo so se začele postavljati v letu 2016, ko je stopila v uporabo uredba o spodbujanju rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov, z napravami za samooskrbo. Na podlagi spremljanja podatkov o priključenih napravah za individualno samooskrbo je na sliki v nadaljevanju predstavljena rast števila naprav za samooskrbo in rast njihove skupne priključne moči.

 

 

Trend izjemno narašča, saj se vsako naslednje leto število naprav skoraj podvoji. Ob koncu leta 2020 je bilo tako v Sloveniji že 8641 priključenih naprav za samooskrbo s skupno priključno močjo 103 MW, kar v povprečju znaša okrog 12 kW na napravo.


Zastopanost posameznih obnovljivih virov je razvidna iz naslednje tabele:

 

V veliki večini prevladujejo sončne elektrarne (8614 naprav), medtem ko je naprav, ki uporabljajo vodni vir, komaj 24, naprave, ki kot vir uporabljajo veter, pa so samo tri.

 

Med obstoječimi napravami za samooskrbo še ni naprav, ki bi za vir uporabljale geotermalno energijo, in prav tako ne naprav SPTE, ki bi za primarni vir uporabljale obnovljive vire.
 
Navedeno velja le za individualno samooskrbo, v naslednjih letih pa je pričakovati tudi porast števila proizvodnih naprav za skupnostno samooskrbo, ki jih do sedaj skoraj ni bilo.

 

Meta informacije
Datum objave:
06.04.2021 08:57
Datum posodobitve
06.04.2021 09:13
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Novice
Ključne besede
samooskrba skupnostna samooskrba