Začenja se operativno obdobje REMIT

V sredo, 7. oktobra 2015, je bil dosežen pomemben mejnik pri vzpostavitvi monitoringa trga v skladu z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on Energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT). Udeleženci na trgu morajo pred začetkom poročanja o svojih poslih na veleprodajnem trgu Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev – ACER - opraviti registracijo, s katero si pridobijo identifikator (ACER koda), ki je podlaga za poročanje. Agencija za energijo v okviru svoje vloge na področju REMIT izvaja registracijo udeležencev, od danes naprej pa bo postopoma začela izvajati tudi aktivnosti monitoringa trga v skladu z REMIT.

Do danes je v nacionalnem registru tržnih udeležencev uspešno registriranih ali v postopku registracije približno polovica vseh zavezancev. Večina preostalih udeležencev je dejavnih na veleprodajnem trgu z zemeljskim plinom in sklepajo bilateralne pogodbe, ki pa zapadejo v poročanje šele 7. aprila 2016. Zaradi tega število udeležencev, ki so do zdaj opravili registracijo, ni dokončno, prav tako sledi še druga faza registracije ter stalno posodabljanje podatkov udeležencev.

Podrobnejši status registracij je razviden iz spodnjega grafa.

 

Ker vzpostavitev monitoringa trga na podlagi REMIT prehaja počasi, a nezadržno iz faze implementacije v fazo izvajanja, bo agencija na osnovi nadzornih in validacijskih mehanizmov, ki so vzpostavljeni pri agenciji, ACER in organiziranih mestih trgovanja, v primeru kršitev obveze registracije ravnala skladno s 501. členom EZ-1. Nadzorne aktivnosti na področju REMIT bodo zajemale tudi preverjanje izpolnjevanja nekaterih drugih obveznosti, ki jih morajo udeleženci na trgu izvajati že od uveljavitve REMIT.

Meta informacije
Datum objave:
09.10.2015 09:51
Datum posodobitve
09.10.2015 10:26
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
veleprodajni trg remit uredba remit registracija tržnih udeležencev nadzor trga