Neodvisni agregator na trgih električne energije - aktualni vidiki

Agencija za energijo v sodelovanju z Borzenom, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji.

 

Pripravljen je nov tematsko zožen posvetovalni dokument, ki podrobneje opisuje aktualne vidike vpliva (neodvisnega) agregatorja v primerih uporabe, in sicer umestitev na organiziran trg oziroma bilančno shemo v smislu razmerja z dobaviteljem in drugimi udeleženci, ter korekcijo izračuna obračunske moči na ravni posameznega odjemalca, ki sodeluje pri zagotavljanju sistemskih storitev. Obravnavani so tudi koncept deljene pripadnosti (»split supply«), problematika določanja količine realizacije pri aktivaciji prožnosti (koncept »baseline«) ter različni vidiki obveščanja ter izmenjave podatkov med tržnimi udeleženci, vključno s potencialno novo entiteto na trgu - Register prožnosti.

 

Sodelovanje v posvetovanju s posredovanjem mnenj, stališč in predlogov rešitev je podaljšano in tako možno še vse do ponedeljka, 27. 7. 2020.

 

Več o posvetovanju, posvetovalni dokument in spremna dokumentacija je na voljo tukaj.

 

 

Meta informacije
Datum objave:
26.05.2020 15:07
Datum posodobitve
28.06.2020 17:11
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Novice