Zamenjava fotonapetostnih modulov zaradi poškodb v neurjih in drugih naravnih nesreč

Zaradi pogostih neurij s točo in drugih naravnih nesreč, ki velikokrat poškodujejo fotonapetostne module sončnih elektrarn, Agencija za energijo proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije obvešča, da lahko poškodovane fotonapetostne module nadomestijo z novimi, pri čemer fotonapetostni moduli ne rabijo biti enake električne moči kot poškodovani, pomembno pa je, da skupna nazivna električna moč proizvodne naprave ostane takšna kot ob njeni namestitvi in razvidna iz veljavne deklaracije in odločbe o dodelitvi podpore.

 

Vse proizvajalce tudi opozarjamo, da morajo na podlagi določila petega odstavka 365. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) agencijo obvestiti o vseh spremembah na proizvodni napravi, ne glede na to, da se moč proizvodne naprave ne spreminja.

Meta informacije
Datum objave:
05.07.2018 09:14
Datum posodobitve
05.07.2018 09:32
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Novice
Ključne besede
poškodbe zamenjava modulov podpore naravne nesreče