Zavezanci so v letu 2015 dosegli obvezen prihranek energije

Obveznost doseganja prihrankov energije je prenesena v Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) iz 7. člena Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti. Na osnovi pravnih podlag je Slovenija določila kombiniran sistem obveznosti doseganja zakonsko določenih prihrankov energije. V tem sistemu bodo polovico obveznih ciljnih prihrankov dosegli dobavitelji energije z izvedenimi ukrepi, druga polovica prihrankov pa bo dosežena z ukrepi, ki jih bo izvajal Eko sklad s finančnimi sredstvi, zbranimi iz naslova prispevka za učinkovito rabo energije.

Skladno s 318. členom EZ-1 in 3. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14), v nadaljevanju uredba, so zavezanci za doseganje obveznega prihranka energije dobavitelji elektrike, plina, tekočih in trdnih goriv, ki prodajajo energijo končnemu odjemalcu na območju Republike Slovenije, v letu 2015 pa so morali doseči prihranke energije v obsegu 0,25 odstotka prodane energije v letu 2014. Zavezanci so lahko dosegali prihranke z izvajanji ukrepov učinkovite rabe iz 5. člena uredbe pri končnih odjemalcih oziroma v okviru izjem, opredeljenih v 6. členu uredbe. Lahko so uporabili tudi alternativno možnost, po kateri so obveznost prihranka energije izpolnili s finančnim nakazilom Eko skladu, vendar pa se je za to odločila le peščica zavezancev.

Prvo leto izvajanja  sistema obveznosti energetske učinkovitosti je bilo uspešno, saj so zavezanci presegli obvezen prihranek energije, kljub temu, da sistem  prenaša strošek izvajanja sistema obveznosti na same dobavitelje. Analiza podatkov je prikazana tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
26.04.2016 14:49
Datum posodobitve
26.04.2016 14:58
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
poročanje učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prihranek zavezanec