Posvetovanje o tehničnih zahtevah za priključevanje HVDC sistemov

Sistemski operater ELES je v skladu z določili Uredbe Komisije (EU) 2016/1447 pripravil predlog zahtev, ki se splošno uporabljajo za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje (neizčrpnih zahtev), in ga predložil v odobritev Agenciji za energijo.

 

Agencija poziva vse zainteresirane deležnike, da podajo svoje pripombe k predlogu.

 

Več lahko preberete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
16.01.2019 13:35
Datum posodobitve
16.01.2019 13:53
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Novice
Ključne besede
priključevanje kodeksi omrežja hvdc