Posvetovanja o predlogih odločitev

Uredbe o kodeksih omrežja predvidevajo izvedbo številnih javnih posvetovanj glede postopkov in metodologij, pripravljenih na podlagi določil veljavnih uredb. Na tem mestu agencija objavlja povezave do vseh aktualnih in preteklih javnih posvetovanj s tega področja. Deležniki lahko svoje komentarje in predloge posredujejo na naslov: kodeksi.omrezja@agen-rs.si.

 

Napovednik prihodnjih dogodkov

Trenutno ni predvidenih dogodkov.

 

Aktualna javna posvetovanja

Trenutno ni javnih posvetovanj.

 

Pretekla javna posvetovanja

 

Predlog neizčrpnih zahtev za priključevanje odjemalcev električne energije na omrežje

Uredba Komisije (EU) 2016/1388 z dne 17. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev, določa harmonizirana pravila s ciljem, da se zagotovi jasen pravni okvir za priključitev odjemnih objektov in distribucijskih sistemov na omrežje, spodbudi trgovanje z električno energijo v vsej Uniji, zagotovi sigurnost sistema, spodbudi vključevanje električne energije iz obnovljivih virov, poveča konkurenca ter omogoči učinkovitejša uporaba omrežja in virov v korist potrošnikov.

V skladu z določili 6. člena Uredbe Komisije (EU) 2016/1388 je sistemski operater ELES pripravil predlog zahtev, ki se splošno uporabljajo za priključitev odjemalcev na omrežje (neizčrpnih zahtev), in ga predložil v odobritev Agenciji za energijo. Pozivamo vse zainteresirane deležnike, da svoje pripombe k predlogu posredujejo v formatu .docx do vključno 25. februarja 2019 na elektronska naslova klemen.zemljak@eles.si in kodeksi.omrezja@agen-rs.si.

Prilogi:

 

Predlog neizčrpnih zahtev za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje

Uredba Komisije (EU) 2016/1447 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje, določa harmonizirana pravila s ciljem, da se zagotovi jasen pravni okvir za priključitev na omrežje, spodbudi trgovanje z električno energijo v vsej Uniji, zagotovi sigurnost sistema, spodbudi vključevanje električne energije iz obnovljivih virov, poveča konkurenca ter omogoči učinkovitejša uporaba omrežja in virov v korist potrošnikov.

V skladu z določili 5. člena Uredbe Komisije (EU) 2016/1447 je sistemski operater ELES pripravil predlog zahtev, ki se splošno uporabljajo (neizčrpnih zahtev), in ga predložil v odobritev Agenciji za energijo. Pozivamo vse zainteresirane deležnike, da svoje pripombe k predlogu posredujejo v formatu .docx do vključno 25. februarja 2019 na elektronska naslova klemen.zemljak@eles.si in kodeksi.omrezja@agen-rs.si.

Prilogi:

 

Predlog neizčrpnih zahtev za priključevanje proizvajalcev električne energije na omrežje

V skladu z določili 7. člena Uredbe Komisije (EU) 2016/631 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje je sistemski operater ELES pripravil predlog zahtev, ki se splošno uporabljajo za priključevanje proizvajalcev električne energije na omrežje (neizčrpnih zahtev), in ga predložil v odobritev Agenciji za energijo.

Pozivamo vse zainteresirane deležnike, da svoje pripombe k predlogu posredujejo v formatu .docx do vključno 7. septembra 2018 na elektronska naslova klemen.zemljak@eles.si in kodeksi.omrezja@agen-rs.si.

Prilogi:

 

Posvetovalni dokument – Merila za odstopanja od kodeksov omrežij

V skladu z Uredbami Komisije (EU) 2016/631, 2016/1388 in 2016/1447 o vzpostavitvi kodeksov omrežij za priključevanje na omrežje je Agencija za energijo objavila posvetovalni dokument o merilih za odobritev odstopanj od navedenih uredb. Posvetovalni postopek je namenjen zadevnim sistemskim operaterjem, lastnikom objektov za proizvodnjo električne energije, lastnikom odjemnih objektov, lastnikom sistemov HVDC in lastnikom modulov v proizvodnem polju ter drugim deležnikom.

Pozivamo vse zainteresirane deležnike, da svoje pripombe posredujejo v priloženi tabeli do vključno 17. marca 2017 na elektronski naslov kodeksi.omrezja@agen-rs.si.

Prilogi:

 

RfG - Predlog nacionalnih pragov

V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje je slovenski sistemski operater ELES pripravil predlog nacionalnih pragov elektroenergijskih modulov A, B, C in D. Pozivamo vse zainteresirane deležnike, da svoje pripombe na predlog posredujejo do vključno 6. februarja 2017 na elektronska naslova jaka.zvab@eles.si in kodeksi.omrezja@agen-rs.si.

V sklopu javne obravnave bo organiziran tudi sestanek z deležniki, ki bo 20. januarja 2017 ob 10. uri v prostorih ELES-a (dvorana C), Hajdrihova 2, Ljubljana.

Prilogi:

 

RfG - Predhodno posvetovanje glede meril za odobritev odstopanj

Agencija poziva vse zainteresirane deležnike k sodelovanju pri pripravi meril za odobritev odstopanj pri izvajanju Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje.

Priloga:

 

RfG - Predhodno posvetovanje glede predloga nacionalnih pragov

V skladu z določili Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje je ELES pripravil utemeljen predlog določitve mej med tipi elektroenergijskih modulov.

Vse deležnike vabimo, da do 30. septembra 2016 podajo svoja z argumenti podkrepljena mnenja o ELES-ovem predlogu. Predloge pošljite na elektronski naslov jaka.zvab@eles.si, v vednost pa na kodeksi.omrezja@agen-rs.si.

Priloga:

 

Pričakovani deležniki v postopku posvetovanj

.
Meta informacije
Datum objave
18.05.2016 15:51
Datum posodobitve
14.03.2019 08:28
Ključne besede
kodeksi omrežja
Področja
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Uveljavitev pravil Javna posvetovanja