Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - januar 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote (PMPC) iz distribucijskih sistemov, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe (GJS), za januar 2023. Analiza zajema pregled povprečnih maloprodajnih cen toplote za ogrevanje stanovanjskih prostorov za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote iz različnih distribucijskih sistemov.

 

Analiza prikazuje maloprodajne cene toplote pred uveljavitvijo Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, 9/23), ki je določila najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja za gospodinjske odjemalce.

 

Več o primerjalni analizi cen je na voljo tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
16.01.2023 15:20
Datum posodobitve
02.02.2023 14:50
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Novice Poročila
Ključne besede
distribucijski sistem cena toplote daljinsko ogrevanje analiza cen