Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - november 2023

Povprečne maloprodajne cene toplote (PMPC), ki vključujejo davek na dodano vrednost (DDV) in ostale dajatve, za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote večstanovanjske stavbe z letno obračunsko močjo 7 kW in povprečno letno porabo 6,21 MWh, v osmih izbranih slovenskih mestih za oktober / november 2023 prikazuje graf 1. Omenjeni sistemi daljinskega ogrevanja, katerih dejavnost distribucije se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe (GJS), zagotavljajo oskrbo skoraj 75 % vseh oskrbovanih gospodinjskih odjemalcev iz GJS distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji.

 

 

Graf  1: Povprečne maloprodajne cene toplote (PMPC) za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah
            v oktobru 2023 in novembru 2023, ter utežena povprečna maloprodajna cena toplote za november 2023

 

 

Graf  2: Sprememba povprečnih maloprodajnih cen toplote med obdobji (oktober 2023 / november 2023)

 

 

Graf  3: Povprečne maloprodajne cene (PMPC) toplote - november 2022 / 2023

 

 

Graf  4: Sprememba povprečnih maloprodajnih cen toplote med obdobji (november 2023 / november 2022)

 

 

Graf  5: Povprečne maloprodajne cene (PMPC) toplote - november 2021 / 2022 / 2023

 

 

Graf  6: Sprememba povprečnih maloprodajnih cen toplote med obdobji (november 2023 / november 2021, november 2023 / november 2022)

 

 

Utežena povprečna maloprodajna cena toplote za ogrevanje stanovanjskih prostorov in pripravo sanitarne tople vode je tako v novembru 2023 dosegla vrednost 142,74 EUR/MWh in je 22,23 % višja kot v novembru 2022 oziroma 19,48 % višja kot v novembru 2021. Glede na predhodni mesec je utežena povprečna maloprodajna cena nižja za 1,85 %. Pri tem je treba izpostaviti, da je bil v novembru 2022 DDV 9,5 %, v ostalih primerjalnih obdobjih pa 22,0 %.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 09:47
Datum posodobitve
13.11.2023 09:09
Ključne besede
cena toplota
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki