Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - januar 2023

 

Pojasnilo:

Analiza cen toplote poleg prikaza posameznih tarifnih postavk za variabilni in fiksni cel cene toplote za gospodinjske odjemalce na posameznih distribucijskih sistemih zajema tudi primerjavo maloprodajnih cen toplote, ki temelji na karakteristikah odjema slovenskega značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi. Karakteristike odjema značilnega gospodinjskega odjemalca so določene na podlagi podatkov o povprečnem letnem odjemu toplote (izraženo v MWh) in povprečnih obračunskih moči (izraženo v MW) gospodinjskih odjemalcev pridobljenih iz letnih poročil distributerjev toplote za distribucijske sisteme, kjer se distribucija toplote izvaja v obliki gospodarskih javnih služb.


Primerjalna analiza maloprodajnih cen toplote za značilnega gospodinjskega odjemalca v Republiki Sloveniji torej ne odraža povprečne cene toplote značilnega gospodinjskega odjemalca na določenem distribucijskem sistemu, ampak povprečno ceno toplote, ki jo dosega gospodinjski odjemalec s karakteristiko odjema značilnega gospodinjskega odjemalca. Z uporabo karakteristik značilnega odjemalca lahko pri izračunu maloprodajne cene, ki vključuje fiksni in variabilni del cene toplote nastanejo razlike napram izračunu maloprodajne cene toplote, kjer se uporabijo značilnosti posameznega odjemalca, ali povprečnega gospodinjskega odjemalca posameznega distribucijskega sistema.

 

Analiza prikazuje maloprodajne cene toplote pred uveljavitvijo Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, 9/23), ki je določila najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja za gospodinjske odjemalce.

Povprečne maloprodajne cene toplote (PMPC) v januarju 2023 za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote večstanovanjske stavbe z letno obračunsko močjo 7 kW in povprečno letno porabo 6,21 MWh, v osmih izbranih slovenskih mestih, iz sistemov daljinskega ogrevanja, v katerih se dejavnost distribucije toplote izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe (GJS) in oskrbujejo skoraj 75 % vseh oskrbovanih gospodinjskih odjemalcev teh distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, prikazuje graf 1.

 

Graf  1: Povprečne maloprodajne cene toplote (PMPC) za gospodinjske odjemalce v izbranih slovenskih občinah v decembru 2022 in januarju 2023 ter utežena povprečna maloprodajna cena toplote za januar 2023

 

Graf prikazuje povprečne maloprodajne cene toplote

 

Graf  2: Sprememba povprečnih maloprodajnih cen toplote med obdobji (januar 2022 / januar 2021, januar 2023 / januar 2022)

 

Graf prikazuje spremembo povprečnih maloprodajnih cen toplote

 

 

Utežena povprečna maloprodajna cena toplote za ogrevanje stanovanjskih prostorov in pripravo sanitarne tople vode je v januarju 2023 dosegla vrednost 133,35 €/MWh in je 14,71 % višja kot v januarju 2022 oziroma 59,23 % višja kot v januarju 2021. Glede na predhodni mesec je utežena povprečna maloprodajna cena višja za 14,43 %.

 

Podrobnejše analize gibanj mesečnih maloprodajnih cen toplote za značilne gospodinjske odjemalce iz GJS sistemov daljinskega ogrevanja:


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 09:47
Datum posodobitve
02.02.2023 14:51
Ključne besede
cena toplota
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki