Povprečna mesečna maloprodajna cena toplote

Gibanje povprečne mesečne maloprodajne cene toplote (PMMPC) v obdobju 2016–2018 za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote večstanovanjske stavbe z letno obračunsko močjo 7 kW in povprečno letno porabo 6,21 MWh, v devetih izbranih slovenskih mestih, ter utežno povprečno mesečno maloprodajno cena toplote za celotno območje Slovenije prikazuje spodnji graf.

 

 

6,3 % porast povprečne mesečne maloprodajne cene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja za značilnega gospodinjskega odjemalca v letu 2018.

Podrobnejše analize gibanj povprečnih mesečnih maloprodajnih cen toplote za značilne gospodinjske odjemalce lahko najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 09:47
Datum posodobitve
18.07.2019 07:31
Ključne besede
cena toplota
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki