Referenčne cene električne energije in energentov za leto 2017

Na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS 83/09, 94/11, 17/14 in 81/15 - EZ-1) Agencija za energijo objavlja referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov za leto 2017.

Več lahko preberete tukaj.

 

 

Meta informacije
Datum objave:
03.11.2016 15:36
Datum posodobitve
18.11.2016 13:01
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte referenčna cena