Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

Agencija za energijo objavlja referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov za leto 2024 na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 194/21, v nadaljevanju uredba o napovedi položaja).

 

Referenčne cene električne energije, zemeljskega plina, lesne biomase in substrata koruzne silaže za leto 2024

tabela referenčnih cen

Referenčna cena električne energije se uporabi v izračunu višine obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, in v izračunu obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.


Referenčne cene zemeljskega plina, lesne biomase in substrata koruzne silaže se uporabijo za uskladitev spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (lesna biomasa in bioplin iz biomase) ter v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom na energente fosilnega izvora, ki so podlaga za uskladitev višine podpor proizvajalcem za proizvedeno električno energijo, dodeljenih v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/06, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12, 17/14 - EZ-1 in 74/16) in Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote, in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10, 17/14 - EZ-1 in 74/16).


Referenčna cena zemeljskega plina se uporabi tudi za uskladitev spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na fosilne energente, ki so podlaga za uskladitev višine podpor proizvajalcem za proizvedeno električno energijo, dodeljenih v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 26/22, v nadaljevanju nova uredba o podporah).


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:34
Datum posodobitve
08.11.2023 15:37
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte referenčna
Področja
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila