Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

Agencija za energijo objavlja referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 46/19).

 

Referenčne cene električne energije, lesne biomase in substrata koruzne silaže za leto 2021

 

Referenčna cena zemeljskega plina za leto 2021

 

Referenčne cene električne energije in energentov za leto 2020

 

Referenčna cena električne energije se uporabi v izračunu višine obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, in v izračunu obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.


 Referenčni ceni lesne biomase in substrata koruzne silaže se uporabita za uskladitev spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (lesna biomasa in bioplin iz biomase), ki so podlaga za uskladitev višine podpor proizvajalcem za proizvedeno električno energijo, dodeljenih v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/06, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12, 17/14 - EZ-1 in 74/16, v nadaljevanju: stara uredba OVE ) in Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10, 17/14 – EZ-1 in 74/16, v nadaljevanju: stara uredba SPTE).


Referenčna cena zemeljskega plina se uporabi za uskladitev spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki so podlaga za uskladitev višine podpor proizvajalcem za proizvedeno električno energijo, dodeljenih v skladu s staro uredbo SPTE in  z Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, 74/16, 74/20).


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:34
Datum posodobitve
30.10.2020 14:25
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte referenčna
Področja
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila