Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

Agencija za energijo objavlja referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 194/21).

 

Referenčne cene električne energije, zemeljskega plina, lesne biomase in substrata koruzne silaže za leto 2023

tabela cene energentov za leto 2023

 

Referenčna cena električne energije se uporabi v izračunu višine obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, in v izračunu obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.


Referenčne cene zemeljskega plina, lesne biomase in substrata koruzne silaže se uporabijo za uskladitev spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (lesna biomasa in bioplin iz biomase) ter v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom na energente fosilnega izvora, ki so podlaga za uskladitev višine podpor proizvajalcem za proizvedeno električno energijo, dodeljenih v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/06, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12, 17/14 - EZ-1 in 74/16) in Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10, 17/14 – EZ-1 in 74/16).


Referenčna cena zemeljskega plina se uporabi tudi za uskladitev spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom na fosilne energente, ki so podlaga za uskladitev višine podpor proizvajalcem za proizvedeno električno energijo, dodeljenih v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 26/22).


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:34
Datum posodobitve
02.11.2022 14:00
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte referenčna
Področja
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila