Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

Referenčne cene električne energije in energentov za leto 2019

Na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS 83/09, 94/11, 17/14 in 81/15 - EZ-1) Agencija za energijo objavlja referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov za leto 2019:

 

* Informativna vrednost referenčne cene zemeljskega plina v EUR/kWh znaša 0,0301 in je izračunana glede na povprečno zgornjo kurilno vrednost (Hs) zemeljskega plina prenesenega v Republiko Slovenijo v obdobju zadnjih desetih mesecev (vir: Opereter prenosnega sistema zemeljskega plina v RS (Plinovodi d.o.o.), ki znaša 10,741 kWh/Sm³).

** Referenčna cena substrata koruzne silaže temelji na podatku o povprečni ceni koruze za siliranje iz leta 2014, kar je zadnji javno objavljen podatek za ta pridelek na spletnih straneh Statističnega urada RS. Od leta 2015 dalje je podatek takšne narave, da ga skladno z Zakonom o državni statistiki (ZDSta; UR. L. RS 45/1995 in 9/2001) ne smejo posredovati.

 

Referenčna cena električne energije se uporabi v izračunu višine obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, in v izračunu obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

 

Referenčne cene energentov se uporabijo v izračunih spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

 

Referenčna cena zemeljskega plina za leto 2020

Agencija za energijo, na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS št. 46/19), objavlja referenčno ceno zemeljskega plina za leto 2020:

 

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:34
Datum posodobitve
06.08.2019 13:37
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte referenčna
Področja
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila