Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

Na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 46/19) Agencija za energijo objavlja referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov za leto 2020:

 

 

Referenčna cena električne energije se uporabi v izračunu višine obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, in v izračunu obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
 
Referenčne cene energentov se uporabijo v izračunih spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:34
Datum posodobitve
30.10.2019 12:44
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte referenčna
Področja
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila