Zavezanci so v letu 2023 dosegli 2.296 GWh prihrankov energije

Dobavitelji elektrike, plina, toplote, trdnih in tekočih goriv, ki so zavezanci za doseganje prihrankov pri končnih odjemalcih, so v letu 2023 z ukrepi učinkovite rabe energije dosegli 2.296 GWh prihrankov energije in presegli ciljni prihranek za 1.983 GWh. Izrazita porast prihrankov je posledica realizacije večjega projekta.

21.06.2024 | 10:14 Preberi več

Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece

Na predlog vodstva agencije je Svet agencije začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavil na 1. oktober 2024. Metodologija in tarifne postavke za vse uporabniške skupine ostajajo nespremenjene.

12.06.2024 | 09:00 Preberi več

Sporočilo sveta agencije v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine

Na 113. redni seji sveta Agencije za energijo 15. maja 2024 je Agencija za energijo svetu podrobno predstavila postopek implementacije obračunavanja omrežnine, ki se na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje začne uporabljati 1. 7. 2024. Glede na obravnavano svet Agencije za energijo ne vidi argumentov za prestavitev novega obračuna omrežnine.

16.05.2024 | 10:19 Preberi več

Normativna novela REMIT

Danes, 7. maja 2024 začne veljati noveliran normativni okvir REMIT, ki prinaša obilico pomembnih izboljšav in novosti.

07.05.2024 | 15:46 Preberi več

Sporočilo sveta agencije v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine

Svet agencije je dne 23. aprila 2024 na 112. redni seji, kakor običajno, analiziral uvajanje nove metodologije obračunavanja omrežnine in ni našel razlogov za njeno prestavitev.

23.04.2024 | 16:30 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - april 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za april 2024.

05.04.2024 | 10:41 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - marec 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za marec 2024.

07.03.2024 | 08:57 Preberi več

Predstavitev stanja oskrbe odjemalcev s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja

Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, smo v petek, 16. februarja 2024, ob 12. uri na GZS, predstavili stanje oskrbe odjemalcev s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja.

19.02.2024 | 08:08 Preberi več

Občasna nedostopnost spletišč in aplikacij v četrtek 1. 2. 2024 po 16. uri

V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.

30.01.2024 | 09:09 Preberi več

Občasna nedostopnost spletišča URO v soboto 20. 1. 2024

V soboto 20. 1. 2024 bodo potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.

19.01.2024 | 07:46 Preberi več