Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih virov

Agencija za energijo je v pomoč distributerjem za priglasitev dejavnosti pripravila elektronski obrazec.

06.06.2014 | 11:05 Preberi več

Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije so svojim odjemalcem na računih in promocijskih gradivih zavezani objavljati sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike.

27.05.2014 | 11:10 Preberi več