Stališča o nadaljnjem razvoju elektroenergetskega sistema in trga z električno energijo z vidika transformacije sektorja

Agencija za energijo izpostavlja izhodiščna stališča z vidika transformacije sektorja in potreb, ki izhajajo iz razvoja trga z energijo. Gonilna elementa potrebnih sprememb sta po mnenju Agencije za energijo učinkovita vzpostavitev trga s prožnostjo ter aktivno vključevanje vse večjega števila odjemalcev, ki bodo s svojim prostovoljnim sodelovanjem aktivno sooblikovali trg. Za to bo potrebno odpraviti vrsto normativnih in operativnih ovir ter zagotoviti ustrezne spremembe v delovanju deležnikov. * Opravljene so bile manjše oblikovne spremembe (sprememba verzije datoteke iz 1.0 v 1.1)

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
02.04.2019 11:15
Datum posodobitve
03.04.2019 11:16
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Uveljavitev pravil Pametna omrežja Energetske storitve Mnenja, stališča