Kibernetska varnost v energetskem sektorju

04.10.2018 1

Agencija za energijo med drugim spremlja aktivnosti reguliranih podjetij v energetskem sektorju, ki izvajajo gospodarsko javno službo, tudi na področju kibernetske varnosti. V tem okviru je oblikovala svoje stališče s ciljem, da pripomore k čim bolj sistematičnim, transparentnim, strokovno utemeljenim in stroškovno učinkovitim naložbam na tem področju.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Pametna omrežja Mnenja, stališča

Stališče Agencije za energijo o odstopu gospodinjskega odjemalca od aneksa, sklenjenega k pogodbi o dobavi

15.02.2018 2

Agencija za energijo je v zadnjem času prejela več vprašanj o mnenju agencije glede predčasnega odstopa gospodinjskega odjemalca od aneksa, sklenjenega k pogodbi o dobavi električne energije ali zemeljskega plina, in posledično plačilom pogodbene kazni oziroma odškodnine. Zaradi navedenega je agencija sprejela stališče, ki ga v spodnjih dokumentih podaja ločeno za posamezni energent.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Maloprodajni trg Mnenja, stališča

Elektromobilnost in polnilna infrastruktura

10.03.2017 1

Zgoščen pregled odgovorov na ključna vprašanja elektromobilnosti in polnilne infrastrukture, ki so povezana z reguliranjem in energetskimi trgi.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja Mnenja, stališča