Stališče Agencije za energijo o odstopu gospodinjskega odjemalca od aneksa, sklenjenega k pogodbi o dobavi

Agencija za energijo je v zadnjem času prejela več vprašanj o mnenju agencije glede predčasnega odstopa gospodinjskega odjemalca od aneksa, sklenjenega k pogodbi o dobavi električne energije ali zemeljskega plina, in posledično plačilom pogodbene kazni oziroma odškodnine. Zaradi navedenega je agencija sprejela stališče, ki ga v spodnjih dokumentih podaja ločeno za posamezni energent.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
15.02.2018 07:41
Datum posodobitve
15.02.2018 08:15
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Maloprodajni trg Mnenja, stališča