Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene

Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.

27.11.2023 | 15:00 Preberi več

Določen regulativni okvir in tarifne postavke omrežnine

Agencija je določila regulativni okvir za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2028 za dejavnost prenosa in distribucije električne energije. Določene so tudi tarifne postavke omrežnine za leto 2024.

22.11.2023 | 11:20 Preberi več

Prestavitev začetka uporabe novega obračunavanja omrežnine

Svet agencije je na 107. redni seji dne 9. 11. 2023 sprejel odločitev, da se začetek uporabe nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje prestavi na 1. 7. 2024.

10.11.2023 | 14:26 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - november 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za november 2023.

03.11.2023 | 14:22 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote- oktober 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za oktober 2023.

27.10.2023 | 13:59 Preberi več

Nedostopnost Primerjalnika stroškov omrežnine

Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine" zaradi tehničnih težav začasno ni dostopna.

12.10.2023 | 15:13 Preberi več

Pregled veleprodajnega trga z zemeljskim plinom in električno energijo v prvi polovici leta 2023

Cene na veleprodajnih trgih z zemeljskim plinom in električno energijo so se v prvi polovici leta 2023 oddaljile od rekordnih vrednosti, doseženih v letu 2022.

12.10.2023 | 11:53 Preberi več

Primerjalnik stroškov omrežnine za leto 2024

Gospodinjskim in poslovnim odjemalcem priključenim na nizko napetost je omogočen primerjalni izračun stroškov omrežnine za leto 2024

09.10.2023 | 15:13 Preberi več

Razpis za imenovanega operaterja trga z električno energijo

Agencija za energijo objavlja razpis za določitev imenovanega trga z električno energijo za trgovalno območje Slovenije za nedoločen čas.

06.10.2023 | 14:05 Preberi več

Sprejeti štirje splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil

Svet Agencije za energijo je na 105. redni seji sveta 27. septembra 2023 sprejel štiri splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil.

28.09.2023 | 09:31 Preberi več