Sprejet Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

Svet Agencije za energijo je na 100. redni seji sveta 23. februarja 2023 sprejel Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu.

16.12.2022 | 00:30 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - december 2022

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz distribucijskih sistemov, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za december 2022.

08.12.2022 | 09:56 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu.

01.12.2022 | 16:00 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - november 2022

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz distribucijskih sistemov, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe za november 2022.

21.11.2022 | 10:00 Preberi več

Sprejeta metodologija za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

17.11.2022 | 14:35 Preberi več

Sprejeta novela metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

17.11.2022 | 14:35 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

15.11.2022 | 15:28 Preberi več

Pojasnila v zvezi s sklepanjem pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina

Pripravljena pojasnila glede izvajanja uredb o določitvi cen energentov.

28.10.2022 | 15:30 Preberi več

Agencija je opravila vajo preverjanja sposobnosti obvladovanja krize s plinom

Na morebitne krizne razmere v oskrbi s plinom smo dobro pripravljeni.

28.10.2022 | 01:30 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

28.10.2022 | 01:30 Preberi več