Javni pozivi k prijavi projektov OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota

Potrdila o izvoru električne energije

Proizvajalci lahko pridobijo potrdila o izvoru za električno energijo v proizvodnih napravah z veljavno deklaracijo, ki proizvajajo električno energijo iz OVE ali v SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija

Pravna vprašanja v zvezi z Uredbo 2016/631

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija

Portal Trajnostna energija

Na portalu lahko na enem mestu najdete zbrane kakovostne in strokovne informacije, ki lahko na eni strani pripomorejo k zavedanju o učinkovitejši rabi energije, po drugi strani pa tudi nadgradijo uporabnikovo poznavanje obnovljivih virov energije in njihove uporabe.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti

Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

Izvajalci energetskih dejavnosti

Deklaracija za proizvodno napravo

Proizvajalci lahko pridobijo deklaracijo za proizvodno napravo, ki proizvaja električno energijo iz OVE ali v SPTE.

Izvajalci energetskih dejavnosti

Podpore za proizvedeno elektriko

Za proizvodne naprave, ki bodo na omrežje priključene po 22. septembru 2014, bo dodelitev podpore potekala na podlagi javnega poziva, kjer bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija
— 10 Items per Page
Prikazujem 11 - 20 od 26 rezultatov.