Zemeljski plin - zelena energija

Prvi poslovni odjemalec zemeljskega plina v Sloveniji je bila tovarna papirja Paloma, Sladkogorska, ki je po skoraj stoletju svojega delovanja, leta 1978, zahvaljujoč novi plinovodni infrastrukturi lahko postavila sodobnejši stroj za proizvodnjo papirja in s tem prešla s kurjenja z mazutom na kurjenje s plinom. To je pomenilo tudi velik ekološki napredek in še istega leta se je za ta energent odločilo 21 industrijskih odjemalcev.

 

 

Danes, dobra tri desetletja kasneje, je za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev zavedanje o  čistosti tega fosilnega goriva zelo pomembno. Zemeljski plin je v 21. stoletju dostopen, ekonomičen in okolju prijazen energent. Sodobna podjetja z njegovo uporabo prispevate k doseganju ciljev Kjotskega protokola in zaveze Evropske unije za 20-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov.

Naša naloga je, da za vas in nekaj več kot 13.400 poslovnih odjemalcev določamo višino omrežnine, ki odraža upravičene stroške operaterja distribucijskega sistema. S spremljanjem dejavnosti na energetskem trgu vam omogočamo enostavno izbiro in zamenjavo dobavitelja, skrbimo za zanesljivost oskrbe in odločamo, kadar ste v sporu.

 

Informacije v zvezi z vašo priključitvijo na omrežje, kakovostjo dobave, ceno, menjavo dobavitelja, pravnim varstvom in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 15:52
Datum posodobitve
19.09.2017 08:54