Cena zemeljskega plina

Cena zemeljskega plina, ki jo plača odjemalec, je sestavljena iz cene za energent, cene za uporabo omrežij in izvajanje meritev, dodatkov, prispevkov, trošarine in DDV.

 

Cena zemeljskega plina kot energenta je odvisna predvsem od poslovnih odločitev posameznega dobavitelja ter pogojev nabave, ki jih imajo dobavitelji pri trgovcu ali dobavitelju na debelo. Na višino nakupne cene, ki jo plača dobavitelj, vpliva več dejavnikov. Tako so cene zemeljskega plina odvisne od značilnosti sklenjenih pogodb za nakup plina, gibanja cen nafte in naftnih derivatov, gibanja tečajev tujih valut, vremenskih vplivov, ponudbe na mednarodnih borzah ter od konkurence na trgu.

 

Odjemalci lahko z izbiro oziroma menjavo dobavitelja vplivajo na končno ceno dobavljenega zemeljskega plina, in sicer na del cene zemeljskega plina, ki jo predstavlja cena energenta. Dobavitelji jo določajo na tržni način in ni regulirana. Preostale sestavine končne cene zemeljskega plina so regulirane in jih določata agencija (omrežnina) in vlada (dodatki, prispevki, trošarina in DDV).

 

Končne cene zemeljskega plina za značilne gospodinjske odjemalce odjemne skupine z vsemi davki in dajatvami za Slovenijo, posamezne države EU in povprečje držav EU so objavljene v letnem poročilu agencije o stanju v energetiki.

 

Vsem odjemalcem zemeljskega plina je omogočeno, da prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom redno spremljajo aktualne cene zemeljskega plina. Aplikacija prikazuje informativne izračune stroškov letne oskrbe izključno na podlagi ponudb rednega cenika, v katerega je vključenih najmanj 50 % in vsaj 250 odjemalcev pri posameznem dobavitelju. V primerjavo stroškov dobave niso vključene ponudbe na podlagi akcijskih oziroma paketnih cenikov, ki jih je smiselno nadzirati na spletnih straneh dobaviteljev. 

 

Odjemalcem zemeljskega plina svetujemo, da si na podlagi objavljenih ponudb izberejo tisto, ki je zanje najbolj ugodna. Pri izbiri naj dobro premislijo glede pogodbenih pogojev in obdobja vezave, kar jim utegne povzročati dodatne stroške oziroma omejiti svobodo pri menjavi dobavitelja v prihodnje.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 08:46
Datum posodobitve
21.11.2017 14:38
Področja
Poslovni odjemalci