Zemeljski plin

Leta 1978, le leto dni po začetku gradnje plinovodne infrastrukture v dolžini 630 km, je takratno podjetje Petrol Zemeljski plin začelo z zemeljskim plinom oskrbovati tovarno papirja Paloma, Sladki vrh. Tako se je začela doba plinifikacije Slovenije. Še istega leta je zemeljski plin uporabljalo 21 industrijskih odjemalcev, prva slovenska gospodinjstva pa so se lahko z njim pohvalila v začetku devetdesetih let.

 

 

 

Danes, po več kot štirih desetletjih, lahko gospodinjstva zemeljski plin uporabljajo za kuhanje, ogrevanje, hlajenje in tudi kot pogonsko gorivo v prometu. 

 

Naloga agencije je, da za več kot 120.000 gospodinjskih odjemalcev daje soglasje k predlagani višini omrežnine, s ciljem zagotavljanja kakovostne oskrbe po sprejemljivih cenah. S spremljanjem dejavnosti na energetskem trgu vam omogoča enostavno izbiro in zamenjavo dobavitelja, skrbi za zanesljivost oskrbe in odloča, kadar ste v sporu, ki ga z operaterjem sistema ne uspete razrešiti sami.

 

Informacije v zvezi s priključitvijo na omrežje, porabo, ceno, menjavo dobavitelja, vašimi pravicami in še več najdete na tej strani.

 

 

 

Meta informacije
Datum objave
04.09.2014 09:23
Datum posodobitve
04.10.2023 15:44
Področja
Gospodinjski odjemalci