Daljinski energetski sistem - zanesljiva oskrba

Distribucijski sistemi toplote in hladu (daljinski energetski sistemi) ter distribucijski sistemi drugih energetskih plinov so dandanes med najzanesljivejšimi, okoljsko in stroškovno sprejemljivimi sistemi oskrbe končnih odjemalcev s toploto in drugimi energetskimi plini.

 

 

Objekti, priključeni na daljinski energetski sistem, ne potrebujejo lastnega proizvodnega vira ogrevanja oziroma hlajenja, sama priključitev na sistem pa jim zagotavlja pomembne prednosti, med katerimi je v ospredju zlasti večja energetska učinkovitost, zanesljivost oskrbe, bolj odgovoren odnos do okolja ter nižji investicijski in obratovalni stroški. Toplota ali drugi energetski plini, preneseni po teh sistemih, pa se lahko uporabljajo tudi za potrebe industrijskih procesov, ne le za potrebe ogrevanja prostorov in pripravo sanitarne tople vode.

 

Informacije v zvezi z vlogo agencije na področju distribucije toplote in drugih energetskih plinov, priključevanjem, ceno toplote, splošnimi pogoji za dobavo in odjem in še več najdete na naših spletnih podstraneh.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:03
Datum posodobitve
03.07.2018 14:18