Kazalniki

Gibanje cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2023

Gibanje cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2023

Gibanje povprečne cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje povprečne cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje cene pasovne in vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v letu 2022

Slovenski trg z električno energijo se nahaja na stičišču štirih velikih evropskih trgov, nemškega, avstrijskega, italijanskega in trga jugovzhodne Evrope. Od leta 2022 naprej je vključen v med...