Kazalniki

Gibanje povprečne cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje povprečne cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah

Gibanje cene vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v prvem polletju 2020

Gibanje cene pasovne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v prvem polletju 2020

Gibanje cene pasovne in vršne energije na trgu za dan vnaprej v Sloveniji in na sosednjih borzah v 1. polletju 2020

Slovenski trg z električno energijo se nahaja na stičišču štirih velikih evropskih trgov, nemškega, avstrijskega, italijanskega in trga jugovzhodne Evrope. Slovenski trg je bil v 1. polletju 2020...