Kazalniki

Količina električne energije, s katero se je trgovalo v letu 2019