Kazalniki

Količina električne energije, s katero se je trgovalo v 1. polletju 2020