Kazalniki

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Nazaj

Struktura končne cene za gospodinjske odjemalce

Struktura končne cene je prikazana za odjemno skupino D2 z letno porabo od 5.556 do 55.556 kWh. V letu 2021 se je v strukturi končne cene v primerjavi z letom 2020 za 1,8 odstotne točke zvišal odstotek komponente cene energije, med tem, ko se je za 1,3 odstotne točke znižal odstotek komponente omrežnine. V višini 0,4 odstotne točke se je znižal delež komponente dajatev v končni ceni.

Cena energenta je predstavljala 44,7 % in predstavlja v strukturi končne cene prevladujoč vpliv.