Kazalniki

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Struktura končne cene za gospodinjske odjemalce

Struktura končne cene je prikazana za odjemno skupino D2 z letno porabo od 5.556 do 55.556 kWh. V letu 2021 se je v strukturi končne cene v primerjavi z letom 2020 za 1,8 odstotne točke zvišal...

Struktura končne cene za poslovne odjemalce

Struktura končne cene je prikazana za odjemno skupino I2 z letno porabo od 2.777 do 27.778 MWh. V primerjavi z letom 2020 se je v letu 2021 struktura nekoliko spremenila. Zaradi višje cene...

Maloprodajni indeksi cen v obdobju

Agencija v okviru spremljanja zadevnega trga določa tudi maloprodajni indeks cen (MPI). Ta temelji na najcenejši, vsem odjemalcem dostopni ponudbi na trgu, ki odjemalcu omogoča zamenjavo...