Kazalniki

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Maloprodajni indeksi cen v obdobju

Agencija v okviru spremljanja zadevnega trga določa tudi maloprodajni indeks cen (MPI). Ta temelji na najcenejši, vsem odjemalcem dostopni ponudbi na trgu, ki odjemalcu omogoča zamenjavo...

Struktura končne cene za poslovne odjemalce

Struktura končne cene je prikazana za odjemno skupino I2 z letno porabo od 2.777 do 27.778 MWh. V primerjavi z letom 2021 se je v letu 2022 struktura nekoliko spremenila. Zaradi višje cene...

Struktura končne cene za gospodinjske odjemalce

Struktura končne cene je prikazana za odjemno skupino D2 z letno porabo od 5.556 do 55.556 kWh. V letu 2022 se je v strukturi končne cene v primerjavi z letom 2021 za 15,7 odstotne točke zvišal...