Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem poslovnim odjemalcem

V letu 2019 je HHI maloprodajnega trga za poslovne odjemalce znašal 2.944, v letu 2020 pa se je povečal na 3.110. Povečanje HHI je predvsem posledica večjega tržnega deleža največjega...

Menjave dobavitelja zemeljskega plina

V letu 2020 je dobavitelja zemeljskega plina zamenjalo 3.951 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 14,7 % manj kot v leta 2019. Dobavitelja zemeljskega plina je zamenjalo 2.928...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem končnim odjemalcem

V letu 2019 je HHI znašal 2.483, v letu 2020 pa se je povečal na 2590. V letu  2020 se je v primerjavi s predhodnim letom  najbolj povečal tržni delež dobavitelju Geoplin (+1,3 %),...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem gospodinjskim odjemalcem

V letu 2019 je HHI znašal 1.744, v letu 2020 pa se je zmanjšal na 1.689. Tržni deleži posameznih dobaviteljev se niso bistveno spremenili. V primerjavi z letom 2019 se je najbolj povečal tržni...