Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem poslovnim odjemalcem

V letu 2019 je HHI maloprodajnega trga za poslovne odjemalce znašal 2.944, v 1. polletju leta 2020 pa se je povečal. Povečanje HHI je posledica večjega tržnega deleža največjega dobavitelja. ...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem gospodinjskim odjemalcem

V letu 2019 je HHI znašal 1.744, v 1. polletju leta 2020 pa se je zmanjšal. V 1. polletju 2020 se je v primerjavi s koncem leta 2019 najbolj povečal tržni delež Petrolu in Istrabenz plinom....

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem končnim odjemalcem

V letu 2019 je HHI znašal 2.483, v 1. polletju leta 2020 pa se je nekoliko zmanjšal. V 1. polletju 2020 se je v primerjavi s koncem leta 2019 najbolj povečal tržni delež Plinarni Maribor in...

Menjave dobavitelja zemeljskega plina

V 1. polletju leta 2020 je dobavitelja zemeljskega plina zamenjalo 2.428 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 7 % več kot v istem obdobju leta 2019.  Dobavitelja zemeljskega...