Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Nazaj

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem poslovnim odjemalcem

V letu 2021 je HHI maloprodajnega trga za poslovne odjemalce znašal 2.872, v letu 2022 pa se je zvišal na 3.259. Zvišanje HHI je predvsem posledica povečanja tržnega deleža največjega dobavitelja, ki je v letu 2022 povečal tržni delež v višini 4,3 odstotne točke.

V letu 2022 je slednji v primerjavi s predhodnim letom izmed vseh dobaviteljev tudi najbolj povečal tržni delež. Največji tržnega deleža sta izgubila GEN-I in Energetika Ljubljana.