Izpostavljeni kazalniki
Kazalniki

Število menjav dobavitelja ZP

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem poslovnim odjemalcem

V letu 2020 je HHI maloprodajnega trga za poslovne odjemalce znašal 3.110, v letu 2021 pa se je znižal na 2.872. Zmanjšanje HHI je predvsem posledica zmanjšanja tržnega deleža največjega...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem končnim odjemalcem

V letu 2020 je HHI znašal 2.590, v letu 2021 pa se je znižal na 2.364. V letu  2021 se je v primerjavi s predhodnim letom  najbolj povečal tržni delež dobavitelju GEN-I (+2,1 %) in...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem gospodinjskim odjemalcem

V letu 2020 je HHI znašal 1.689, v letu 2021 pa se je zmanjšal na 1.657. Tržni deleži posameznih dobaviteljev je v primerjavi z letom 2020 najbolj povečal dobavitelj Plinarna Maribor (+4 %)....

Menjave dobavitelja zemeljskega plina

V letu 2021 je dobavitelja zemeljskega plina zamenjalo 3.761 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 3,7 % manj kot v letu prej. Dobavitelja zemeljskega plina je zamenjalo 3.127...