Izpostavljeni kazalniki

Strani z oznako podatki .

Kazalniki

Strani z oznako podatki .

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem gospodinjskim odjemalcem

V letu 2021 je HHI znašal 1.657, v letu 2022 pa se je povečal na 1.731. V letu 2022 sta v primerjavi s predhodnim letom tržni delež najbolj povečala Petrol (2,6 odstotne točke) in GEN-I (2,2...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem končnim odjemalcem

V letu 2021 je HHI znašal 2.364, v letu 2022 pa se je povečal na 2.647. V letu 2022 se je v primerjavi s predhodnim letom najbolj povečal tržni delež dobavitelju Geoplinu (3,8 odstotne točke)...

Tržni deleži in HHI dobaviteljev vsem poslovnim odjemalcem

V letu 2021 je HHI maloprodajnega trga za poslovne odjemalce znašal 2.872, v letu 2022 pa se je zvišal na 3.259. Zvišanje HHI je predvsem posledica povečanja tržnega deleža največjega dobavitelja,...

Menjave dobavitelja zemeljskega plina

V letu 2022 je dobavitelja zemeljskega plina zamenjalo 13.794 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev, kar je 267 % več kot v letu prej. Dobavitelja zemeljskega plina je zamenjalo 12.066...