Kazalniki

Tehtana povprečna cena na slovenski trgovalni platformi (izravnalnem trgu) in vrednosti CEGHIX v letu 2020